Kluitman Educatief > Wie zijn wij

Wie zijn wij

Kluitman Educatief bv is ontstaan in 2016, toen wij, Sipke Gelling en Piero Stanco (beiden uitgever met de nodige ervaring) besloten samen te werken omdat we ons zorgen gingen maken over de teruglopende vaardigheden en plezier in het lezen. Lezen staat aan de basis van veel vakken op de basisschool en het voortgezet onderwijs en het is daarom van essentieel belang dat leerlingen met begrip en plezier leren lezen. Als zij dit op jonge leeftijd aanleren, zullen ze hier de rest van hun leven profijt van hebben. Daarnaast is lezen natuurlijk gewoon ontzettend leuk!

Gedreven door dit motief hebben wij toen een team van leerkrachten en leesspecialisten bij elkaar geroepen. Die hebben op hun beurt hun enthousiasme, kennis en expertise gebundeld met de know-how van de kinderboekenschrijvers, redacteuren en illustratoren van Kluitman.

In 2017 werd de leesmethode Actief Leren Lezen een feit. Inmiddels is ALL een complete leesmethode voor groep 3 en groep 4, waarbij alle onderdelen van het lezen geïntegreerd zijn: technisch lezen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen en een grote hoeveelheid leesboeken op AVI-niveau. Op naar de doorgaande lijn tot en met groep 8!

Visie
Centraal in onze methode staat het vergroten van de leesvaardigheid, het leesbegrip en het leesplezier van kinderen. Wij willen bereiken dat er in het primair onderwijs echt aandacht is voor belevend lezen en de leesmotivatie van de leerlingen. Plezier in lezen leidt immers tot meer lezen, en meer lezen leidt tot beter lezen.

Niet alleen de leerling moet plezier hebben, maar ook de leerkracht! Wij als Kluitman Educatief willen de leerkracht graag ondersteunen en tegelijkertijd de vrije invulling van de leerkracht bewaken. We willen de leerkrachten inspireren, omdat zij het allerbeste weten wat goed is voor hun klas en leerlingen. De methode is dan ook zo ingericht dat er optimaal gedifferentieerd kan worden, zodat iedere leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft.

Missie
Omdat lezen aan de basis staat van veel vakken op school en het verdere leven, zetten wij ons in om kinderen al vanaf het prille begin op een goede manier het technisch en begrijpend lezen aan te leren. Dit doen wij onder andere door veel verschillende tekstsoorten aan te bieden, waarover in de klas gesproken wordt en vragen over worden gemaakt. Bij alle teksten staat voorop dat ze leuk zijn om te lezen; ze zijn altijd interessant, grappig of spannend.

Als leerlingen in hun latere schoolcarrière complexe teksten (denk aan redactiesommen) tegenkomen, kunnen ze de technieken gebruiken die ze al in het begin van groep 3 bij Actief Leren Lezen hebben aangeleerd.

Wanneer kinderen naar een goed niveau van begrijpend lezen groeien, zal dit een enorm stevige basis vormen voor hun toekomst: op school, bij de vervolgopleidingen en in bredere zin ook in de maatschappij.

Kortom: laat taal weer gewaardeerd worden, en leerlingen met plezier en begrip lezen!