Kluitman Educatief > Actief Leren Lezen

Actief Leren Lezen

Introductie
Actief Leren Lezen is een complete methode waarin de onderdelen woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling geïntegreerd zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat dit samen wordt onderwezen, omdat de combinatie hiervan leidt tot een betere leesvaardigheid en een beter leesbegrip.

Leesplezier is ontzettend belangrijk. Het is echt onze missie om dat te vergroten! Dit is niet alleen het uitgangspunt van ons Actief Leren Lezen-team, maar ook van de professionele kinderboekenschrijvers en illustratoren van Kluitman (al meer dan 155 jaar verstand van kinderboeken) met wie wij samenwerken. De jarenlange ervaring met het maken van prachtige kinderboeken is terug te zien in onze lesboeken en alle bijbehorende producten. Bij al onze teksten staat voorop dat deze kwalitatief goed zijn en leuk zijn om te lezen.

Wij zijn een team met een missie! Ons hele team is nauw betrokken bij het leesonderwijs. Wij vinden allemaal dat we moeten klaarstaan voor de scholen en hun leerkrachten. Niet alleen met een levering van onze methode, maar juist ook in het traject voor en na de levering met voorlichting, inscholingen, ondersteuning via mail, telefonisch of digitaal.

Wij blijven onze methode verbeteren. We vinden het heel belangrijk om regelmatig contact te hebben met al onze scholen om te vragen hoe zij de methode ervaren en wat wij hieraan kunnen verbeteren. De leerkrachten zijn per slot van rekening de experts in de klas, degenen die onze methode gebruiken.

Het proces van leren lezen
Bij ons is het proces van leren lezen niet gericht op snelheid maar op doelmatig, betekenisvol en belevend lezen. Leerlingen leren al snel lidwoorden te koppelen aan woorden waardoor woorden geen losse beelden zijn maar echt gaan leven en betekenis krijgen. Het leesproces gaat uit van lezen met behulp van woordtorentjes en onderschrijft de visie van het redzaamheidslezen van Luc Koning. De lesboeken zijn gestructureerd van opzet en veroorzaken geen ruis door al te kleurige en drukke beelden op de pagina. Al binnen enkele weken lezen leerlingen verhaaltjes. Vanaf het begin is er ook aandacht voor leestekens. Hierdoor is het ook mogelijk om snel het technisch leesproces te gaan zien als lezen met begrip waardoor het technisch lezen en begrijpend lezen geïntegreerd worden. Al snel lezen kinderen ook verschillende soorten teksten waardoor begrijpend lezen functioneel wordt ingezet.

De boekenkist
De methode wordt aangevuld met 150 prachtige AVI-leesboeken in een boekenkist, geschreven door de kinderboekenschrijvers van Kluitman. Bij elk boek is een vragenkaart gemaakt om het gesprek over het boek aan te gaan. De boeken zitten op zo’n manier in de kist dat het uitdaagt om in deze boekenkist te struinen en te zoeken, wat weer bijdraagt aan de leesmotivatie.

 

Actief Leren Lezen is dus:

Actief voor de leerling
Lezen is een actief proces waarbij de leerling vanuit intrinsieke motivatie het proces van leren lezen inzet. Dat betekent dat in de methode alle activiteiten gericht zijn op een actieve bijdrage van de leerlingen. In groep 3 worden ze dus niet constant afgeleid door allerlei werkbladen, maar zijn ze vooral actief bezig met waar het allemaal om gaat: lezen.

In groep 3 zijn er korte instructiemomenten van 10 minuten, naar eigen inzicht te verdelen over de dag, die passen bij de concentratieboog van de leerling. Hierdoor kunnen zij steeds actief en met energie deelnemen.

Actief voor de leerkracht
De leerkracht is bij deze methode fundamenteel. Het programma en de handleiding zijn overzichtelijk en bieden de belangrijkste basis voor het leren lezen. De methode vraagt van de leerkracht om vanuit eigenaarschap, kennis en expertise het programma zelf in te vullen met oefeningen die ertoe doen voor zijn/haar leerlingen.

De methode biedt ruimte om het programma te vertragen of te versnellen. Door de korte instructiemomenten is de methode erg geschikt om te differentiëren en te gebruiken in combinatiegroepen of leerlingen met aangepaste leerlijnen zoals in het SBO.

Wij willen benadrukken dat wij de leerkrachten enorm graag willen ondersteunen, zonder hen stap voor stap aan de hand te willen nemen. We proberen hen aan alle kanten te inspireren met originele ideeën voor praktische lees-activiteiten in de klas, bijvoorbeeld in onze Facebookgroep voor gebruikers. Want uiteindelijk willen wij van Actief Leren Lezen hetzelfde als alle leerkrachten: aan alle kinderen het leesonderwijs geven dat ze verdienen.

Actief voor de methodemakers
De methode drijft op de ervaringen van de leerkrachten in het veld. Het is een methode vóór, maar ook dóór leerkrachten. De lijntjes met de leerkrachten zijn kort en tips en tops worden gebruikt om de methode steeds aan te laten sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en vragen van ervaringsdeskundigen. Er is een Facebookgroep om tips en ervaringen te delen waardoor je altijd goed antwoord krijgt op vragen en onduidelijkheden. Ook zijn de ervaren adviseurs van ALL goed bereikbaar voor vragen en hulp. Zij komen allemaal uit het onderwijs en geven dus advies dat aansluit bij de praktijk.

Ga naar de website van Actief Leren Lezen®